Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

2310 69 90 50

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η οικονομική συνεισφορά της Φυσικοθεραπείας στο σύστημα Υγείας της Αυστραλίας

Ο σύλλογος των Φυσικοθεραπευτών της Αυστραλίας ανέθεσε μία ανεξάρτητη μελέτη στη Nous Group, μία διεθνή εταιρεία συμβούλων διαχείρισης με έδρα τη Μελβούρνη για τον υπολογισμό του αντίκτυπου των φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων.

Αρχικά, υπολόγισαν τα οφέλη για τους ασθενείς. Μέτρησαν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής από κλινικές δοκιμές που είχαν αξιολογηθεί από ομότιμους και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν μεθόδους για να υπολογίσουν την αξία της καλύτερης υγείας που αποχτήθηκε σε δολάρια.

Συνυπολόγισαν το κόστος παροχής της υπηρεσίας, το κόστος του χρόνου του ασθενούς και το κόστος που αποφεύχθηκε από άλλες θεραπείες. Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας είναι ότι μπορούμε να υπολογίσουμε την αξία σε δολάρια των πλεονεκτημάτων της φυσικοθεραπείας, ούτως ώστε όλοι να κατανοήσουν καλύτερα τον αντίκτυπό.

Για περισσότερα πατήστε εδώ.

Πηγή: Π.Σ.Φ.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ