Παιδιατρική Αποκατάσταση

83488623_1551252918346004_5523808854439100416_o

Το θεραπευτήριό μας διαθέτει τμήμα παιδιατρικής φυσικοθεραπείας σύμφωνα με τη Νευροεξελικτική Αγωγή (NDT- Bobath). Πρόκειται για μία μέθοδο που έχει τις αρχές της από τη δεκαετία του 1950 αρχικά σε νευρολογικούς ενήλικες ασθενείς και στη συνέχεια και σε βρέφη παιδιά με προβλήματα του ΚΝΣ αλλά και διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές.

Ο φυσικοθεραπευτής NDT αξιολογεί τις αποκλίσεις από τη φυσιολογική ανάπτυξη αλλά και τη ποιότητα εκτέλεσης των λειτουργικών κινητικών δραστηριοτήτων με στόχο την εκπαίδευση κινητικών προτύπων, διδάσκοντας το φυσιολογικό τρόπο κίνησης ανάλογα τις δυνατότητες του κάθε παιδιού. Με γνώση της φυσιολογικής ανάπτυξης ενσωματώνει κινητικά χαρακτηριστικά που λείπουν ή εκφράζονται μη φυσιολογικά.

Πρόκειται για εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, αντιμετωπίζοντας ολιστικά το κάθε περιστατικό, πάντα σε στενή συνεργασία με την οικογένεια, αλλά και όλη την ιατρική και θεραπευτική ομάδα θέτοντας κοινούς και ρεαλιστικούς στόχους.

Επίσης προτείνει ειδικά βοηθήματα σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αποκατάστασης.

Στόχος αποτελεί η λειτουργία με σεβασμό στη ποιότητα της κίνησης αλλά και η πρόληψη πιθανών αντισταθμίσεων.  

 

%d bloggers like this: