Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

2310 69 90 50

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρωτόκολλα Θεραπευτικής Άσκησης στα καρδιαγγειακά νοσήματα

Τα άτομα με καρδιακή νόσο ωφελούνται με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα συστηματικής θεραπευτικής άσκησης και τις συνακόλουθες αλλαγές του τρόπου ζωής. H διαδικασία της καρδιαγγειακής αποκατάστασης (ΚΑ) αποτελεί μια συντονισμένη και πολύπλευρη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου για νέο καρδιαγγειακό σύμβαμα, στην απόκτηση νέου τρόπου ζωής και συνηθειών, στην αύξηση της λειτουργικής επάρκειας των ασθενών και στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας στους ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις (ΚΑΠ).
Η ΚΑ εφαρμόζεται τόσο σε ασθενείς κατά την νοσηλεία τους (Φάση Ι) όσο και σε ασθενείς μετά την νοσηλεία τους (φάση ΙΙ), μειώνοντας τη νοσηρότητα και θνησιμότητα στα άτομα που πάσχουν από καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς σταθεροποιεί, επιβραδύνει ή ακόμα και αντιστρέφει την εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης.
Τα ευεργετικά πλεονεκτήματα της συμμετοχής σε προγράμματα θεραπευτικής άσκησης είναι σημαντικά, τόσο για τον ασθενή ατομικά όσο και για την κοινωνία συνολικά, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης αυτών των ασθενών.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ