Τροχαία-Εργατικά Ατυχήματα

Είναι πολύ σημαντικό τα θύματα τροχαίων και εργατικών ατυχημάτων να αποκατασταθούν γρήγορα, χωρίς να απουσιάζουν πολλές μέρες από την εργασία και την καθημερινότητα τους.

Συνήθως η βίαιοι αυτοί τραυματισμοί επίφερουν κατάγματα και ακρωτηριασμούς που χρήζουν άμεσης χειρουργικής επέμβασης. Η φυσικοθεραπεία θα αναδείξει μια καλή επέμβαση και θα βελτιώσει άμεσα την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η εμπειρία στην διαχείριση και αποκατάσταση τραυματιών πολέμου από τα θύματα της “Αραβικής Άνοιξης” στην Λιβύη, μας δίνει την ανάλογη αυτοπεποίθηση και γνώση.

%d bloggers like this: