Θεραπευτική Άσκηση

IMG_20190212_095141

Συχνά ολοκληρώνοντας τις συνεδρίες φυσικοθεραπείας ο ασθενής έχει το δίλλημα πως να συνεχίσει.

Συνήθως εντάσσεται σε κάποιο ομαδικό πρόγραμμα άσκησης άλλες φορές  κάνει στο σπίτι του ότι μπορεί ή δεν κάνει τίποτα με συχνό αποτέλεσμα την υπότροπη και την επανεμφάνιση του πόνου.

Η θεραπευτική άσκηση είναι ο ασφαλέστερος τρόπος ήπιας προσαρμογής, επανεκπαίδευσης , σταδιακής έκθεσης στα φόρτια και στις δυνάμεις με στόχο την ενδυνάμωση μέχρι την στιγμή που ο ασθενής θα είναι ικανός να επανενταχτεί στην καθημερινότητα  και τις αγαπημένες του συνήθειες.

Μεγάλες μετά-αναλύσεις (Fransen et al., 2015 – 3,5χιλ ασθενείς) καταδεικνύουν ότι τα προσωπικά εποπτευόμενα προγράμματα άσκησης έχουν μεγαλύτερη διάρκεια στην διατήρηση  της λειτουργικότητας και τη μείωση του πόνου, σε σχέση με τα προγράμματα άσκησης σε γκρουπ ή τα προγράμματα που κάνει μόνος του ο ασθενής στο σπίτι.

Έτσι η θεραπευτική άσκηση ορίζεται ως ο ενδιάμεσος σταθμός.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.