Τροχαία – Εργατικά Ατυχήματα

 

Είναι πολύ σημαντικό τα θύματα τροχαίων και εργατικών ατυχημάτων να αποκατασταθούν γρήγορα, χωρίς να απουσιάζουν πολλές μέρες από την εργασία και την καθημερινότητα τους.

Συνήθως η βίαιοι αυτοί τραυματισμοί επίφερουν κατάγματα και ακρωτηριασμούς που χρήζουν άμεσης χειρουργικής επέμβασης. Η φυσικοθεραπεία θα αναδείξει μια καλή επέμβαση και θα βελτιώσει άμεσα την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η εμπειρία στην διαχείριση και αποκατάσταση τραυματιών πολέμου από τα θύματα της “Αραβικής Άνοιξης” στην Λιβύη, μας δίνει την ανάλογη αυτοπεποίθηση και γνώση.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.