Νόσημα: Οστεοπόρωση «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

Είναι σημαντικό που για πρώτη φορά στη χώρα μας συντάχθηκαν Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Γενική Ιατρική ως αποτέλεσμα συστηματικής αναζήτησης της βιβλιογραφίας και συμφωνίας με εκπροσώπους Επιστημονικών Εταιρειών (Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης), ιατρών (Ελληνική Εταιρία Γενικής Ιατρικής) και νοσηλευτών (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας), ασθενών και εκπροσώπων της κεντρικής/περιφερειακής διοίκησης καθώς και Ευρωπαϊκών δικτύων. Στο έργο αυτό χρησιμοποιήθηκε μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου και αποτελεί σύνθεση δοκιμασμένων εμπειριών και τεχνολογιών από Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία.
Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συστηματικής ανασκόπησης που ολοκλήρωσε η ομάδα εργασίας για την Οστεοπόρωση. Σε αυτήν, ο ιατρός γενικής ιατρικής και επαγγελματίας υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) μπορεί να αναζητήσει απαντήσεις σε κλινικά ερωτήματα που τίθενται συχνά στην καθ΄ ημέρα πράξη και να λάβει αποφάσεις που είναι σύμφωνες με τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και τη γνώμη των ασθενών.

Καθώς αυξάνεται το προσδόκιμο επιβίωσης, αυξάνεται και η επίπτωση των μεταβολικών
νοσημάτων στο γενικό πληθυσμό. Η οστεοπόρωση είναι μεταβολικό νόσημα που εξαρτάται
άμεσα από την ηλικία και φαίνεται ότι σήμερα, επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο
τον κόσμο, με τεράστιες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.
Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από ελάττωση της μάζας και κατάργηση της αρχιτεκτονικής του οστού με αποτέλεσμα την αυξημένη πιθανότητα για κάταγμα. Είναι υπεύθυνη για >1,3
εκατομμύρια κατάγματα/έτος στις ΗΠΑ. Είναι αξιοσημείωτο το ότι προσβάλλει 75
εκατομμύρια στις ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία συμπεριλαμβανομένου του 1/3 των
μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών και των ηλικιωμένων.

Κατεβάστε και ενημερωθείτε Κ.Ο. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Δείτε προηγούμενες αναρτήσεις με ανάλογο θέμα και προτεινόμενο πρόγραμμα ασκήσεων:

Ασκήσεις από καθιστή θέση

Ασκήσεις δύναμης και ισορροπίας

Ασκήσεις δύναμης και ισορροπίας “Otago”

Χαμηλώνω προς και σηκώνομαι από το πάτωμα με ασφάλεια.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΤΩΣΕΩΝ Aσφαλείς στο Σπίτι 2016 – PRAKSIS

Διαχείριση της οστεοπόρωσης με άσκηση

Osteoporosis Exercise: Ασκήσεις για την Οστεοπόρωση με το βάρος του σώματος και αντιστάσεις.

Κατευθυντήριες γραμμές για τη διάγνωση και αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης στην Ελλάδα, Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης – 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: