ΚΕ.Σ.Υ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Τα άτομα με καρδιακή νόσο ωφελούνται με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα συστηματικής θεραπευτικής άσκησης και τις συνακόλουθες αλλαγές του τρόπου ζωής. H διαδικασία της καρδιαγγειακής αποκατάστασης (ΚΑ) αποτελεί μια συντονισμένη και πολύπλευρη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου για νέο καρδιαγγειακό σύμβαμα, στην απόκτηση νέου τρόπου ζωής και συνηθειών, στην αύξηση της λειτουργικής επάρκειας των ασθενών και στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας στους ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις (ΚΑΠ).
Η ΚΑ εφαρμόζεται τόσο σε ασθενείς κατά την νοσηλεία τους (Φάση Ι) όσο και σε ασθενείς μετά την νοσηλεία τους (φάση ΙΙ), μειώνοντας τη νοσηρότητα και θνησιμότητα στα άτομα που πάσχουν από καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς σταθεροποιεί, επιβραδύνει ή ακόμα και αντιστρέφει την εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης.
Τα ευεργετικά πλεονεκτήματα της συμμετοχής σε προγράμματα θεραπευτικής άσκησης είναι σημαντικά, τόσο για τον ασθενή ατομικά όσο και για την κοινωνία συνολικά, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης αυτών των ασθενών.

Κατεβάστε και ενημερωθείτε ΚΕΣΥ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Διαβάστε επίσης “ΚΕ.Σ.Υ. – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ”

Αν έχετε απορίες, ερωτήσεις ή θέλετε να ενταχθείτε σε κάποιο απο τα εξατομικευμένα προγράμματα του Φυσικοθεραπευτηρίου “Kinesiotherapy” που προσαρμόζονται συνεχώς στις δικές σας ανάγκες, όπως την “Θεραπευτική Άσκηση” ή  “Την Φυσικοθεραπεία στη Φύση”,  επικοινωνήστε μαζί μας.

Γκέλσης Ιωάννη, Φυσικοθεραπευτήριο Kinesiotherapy, Ωραιόκαστρο,Θεσσαλονίκη

4 thoughts on “ΚΕ.Σ.Υ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: