Γκέλσης Ιωάννης, ΟΜΤ

Μυοσκελετικός Φυσικοθεραπευτής

Επιστημονικά Υπεύθυνος Φυσικοθεραπευτήριου “Kinesiotherapy”
Επιστημονικός Συνεργάτης Α.Π.Θ. – Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ.
τ. Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.