Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

2310 69 90 50

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πελματογράφημα – Ανάλυση Βάδισης

Ο πελματογράφος είναι μια σύγχρονη συσκευή  αποτύπωσης των κάτω άκρων με σκοπό την αξιολόγηση, τη διάγνωση, την πρόληψη ή και την θεραπεία των παθήσεων των ποδιών και του μυοσκελετικού συστήματος.

Το πελματογράφημα μας δίνει τη δυνατότητα για κινητική ανάλυση της βάδισης, έτσι ώστε ο γιατρός να μπορεί να διακρίνει με σαφήνεια το είδος, τον τύπο και το μέγεθος πιθανού προβλήματος στα κάτω άκρα.

Η χρήση του πελματογράφου μας δίνει ακρίβεια στις μετρήσεις χωρίς να χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία του εξεταζόμενου, η εξέταση είναι φυσική και ανώδυνη καθώς περιλαμβάνει απλό βάδισμα ή στάση, δεν απαιτείται η λήψη φαρμάκων ενώ είναι σύντομη και οικονομική.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης, γνωστό ως πελματογράφημα, και μετά την αξιολόγηση του ιατρού δίνει τη δυνατότητα στον εξεταζόμενο να επιλέξει την κατασκευή ειδικών, εξατομικευμένων, ορθωτικών πελμάτων (πάτων).

Η κατασκευή γίνεται είτε απο εμάς (χειροποίητα) μετά απο συμπληρωματική εμβιομηχανική αξιολόγιση, είτε από εξειδικευμένους συνεργάτες κατά παραγγελία.

Ο πελματογράφος αποτελείται από χιλιάδες αισθητήρες οι οποίοι καταγράφουν και αναλύουν τη βάδιση σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις που καθιστούν αναγνωρίσιμες τις ανατομικές παραλλαγές και παθήσεις των κάτω άκρων. Ο πελματογράφος είναι φορητή συσκευή με εύκολη εγκατάσταση και δυνατότητα στατικής ή δυναμικής πελματογραφικής εξέτασης.

Εκτός από τα χαρακτηριστικά της κίνησης, πολλές φορές είναι απαραίτητο να αξιολογούνται και στοιχεία από διάφορα μέρη του σώματος προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενα προβλήματα ή να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα κάποιας θεραπείας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάλυση της βάδισης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ποσοτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων κάποιας χειρουργικής επέμβασης, για την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς, καθώς και για την επιλογή της καλύτερης θεραπείας.

​Το σύστημα WIVA διαχειρίζεται:

  1. Στατική και δυναμική ανάλυση σε συνδιασμό με τον πελματογράφο EPS/R1
  2. Πρωτόκολλο ανάλυσης της βάδισης (walk analysis)
  3. Πρωτόκολλο κινητικότητας των αρθρώσεων (joint mobility)
  4. TUG (Time Up and Go) test για ασθενείς με Πάρκινσον ή ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικό.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ